இதை நேரில் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கும்….!!!

.

.

Flash Mob: The U.S. Air Force Band at the Smithsonian

Starting with a single cellist on the floor of the National Air and Space Museum’s “Milestones of Flight” gallery, and swelling to 120 musicians,

The U.S. Air Force Band exhilarated museum visitors with its first-ever flash mob. The four-minute performance featured an original arrangement of “Jesu, Joy of Man’s Desiring/Joy to the World,” led by the band’s commander and conductor, Col. Larry H. Lang. Unsuspecting museum visitors including tourists and school groups were astonished as instrumentalists streamed into the gallery from behind airplanes and space capsules, and vocalists burst into song from the Museum’s second floor balcony.

Advertisements
படத்தொகுப்பு | This entry was posted in அரசியல், அரசியல்வாதிகள், இணைய தளம், கட்டுரை, தமிழ், பொது, பொதுவானவை, Uncategorized. Bookmark the permalink.