திருப்பூருக்கு – இப்படியும் ஒரு பக்கம்….!!!

.

.


திருப்பூரில் இப்படி ஒரு பணி நடப்பது
ஆச்சரியமாகவே இருக்கிறது….

மனம் இருந்தால் வழிகள் ஆயிரம் – என்பதற்கு
இதுவே உதாரணம்.

இந்த முயற்சி வெற்றி பெற, முன்னுதாரணமாக
விளங்க வாழ்த்துக்கள்….

இத்தகைய முயற்சிகள் மற்ற இடங்களுக்கும்
வேகமாகப் பரவ, வேண்டுவோம்…

Advertisements
படத்தொகுப்பு | This entry was posted in அரசியல், அரசியல்வாதிகள், இணைய தளம், கட்டுரை, தமிழ், பொது, பொதுவானவை, Uncategorized. Bookmark the permalink.