எது நம்மை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கும்..?


எல்லாரும் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கத்தான்
விரும்புகிறார்கள்… ஆனால் அது எப்படி முடியும் என்று தான்
தெரியவில்லை… வழிகளைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்…!

எப்போதும் சந்தோஷமாக இருப்பது எப்படி…?
எது நம்மை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கும்..?

சொல்கிறார் திரு.சுகி சிவம் …

——————————————————————————————-

படத்தொகுப்பு | This entry was posted in அரசியல், அரசியல்வாதிகள், இணைய தளம், கட்டுரை, தமிழ், பொது, பொதுவானவை, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to எது நம்மை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கும்..?

  1. Pingback: எது நம்மை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கும்..? – TamilBlogs

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.